DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
5 353 100 PLN
199 PLN/m2
RADONICE
Opis
Do sprzedania działka w Radonicach, gm. Błonie, pow. Warszawski Zachodni.
Strefa UP - Teren usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Dla terenu usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonego na rysunku planu UP, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, magazyny, składy, usługi;
2) przeznaczenie towarzyszące: urządzenia budowlane, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, kioski;
3) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, sposób usytuowania obiektów
budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości:
1) ustala się lokalizowanie nowych budynków z uwzględnieniem wyznaczonych na rysunku planu
nieprzekraczalnych linii zabudowy;
2) dopuszcza się sytuowanie budynków ze ścianą bez otworów, okiennych i drzwiowych, przy granicy sąsiedniej
działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy;
3) ustala się:
a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, co najmniej 10%,
b) wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: minimalny 0,1;
maksymalny 3,5,
c) maksymalną wysokość zabudowy 25 m, w tym:
- 25 m dla zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów,
- 6,5 m dla budynków gospodarczych, portierni lub garaży,
- 3,5m dla portierni , kiosków i obiektów małej architektury,

Wymiary działki 70 x 385 m (dłuższym bokiem od ulicy). Dojazd drogą asfaltową, następnie ok 50 m drogą utwardzoną.
Cena nie zawiera podatku Vat .

Badania geologiczne wykazują na glinę piaszczystą zwięzłą oraz piasek drobny, szary.
Jest oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej. Moc przyłączeniowa 480KW.

Media: prąd i woda w drodze przy działce, gaz 50 m od działki.

Zapraszam do kontaktu.
Szczegóły oferty

Cena5 353 100 PLN

Cena za m2199 PLN

Powierzchnia działki26 900 m2

Powierzchnia działki - jednostkam2

Ukształtowanie działkiPłaska

Kształt działkiProstokąt

Przeznaczenie działkiPrzemysłowa

PrądW drodze